Bà VÕ THANH HƯƠNG

Năm sinh: 20/10/1972

An táng: 07 giờ 00 ngày 19/02/2018

Di quan: TP. THỦ DẦU MỘT – BÌNH DƯƠNG

Vị trí: B3.2.4-17-07

Cụ Ông PHẠM VĂN GIỚI

Năm sinh: 1927

An táng: 08 giờ 30 ngày 15/02/2018

Di quan: TP. HỒ CHÍ MINH

Vị trí: K2.1-11-06 (KT 01)

Cụ Ông LÊ THÀNH HƯNG

Năm sinh: 1933

An táng: 11 giờ 00 ngày 15/02/2018

Di quan: UYÊN HƯNG – TÂN UYÊN – BÌNH DƯƠNG

Vị trí: K1.3-07-09 (KT 05)

Ông NGUYỄN HỮU HẬU

Năm sinh: 1953

An táng: 12 giờ 00 ngày 15/02/2018

Di quan: TP. HỒ CHÍ MINH

Vị trí: K1.5-02-Phương Trang (KT 04)

Bà NGUYỄN THỊ LIỄU

Năm sinh: 1954

An táng: 07 giờ 00 ngày 15/02/2018

Di quan: LÁI THIÊU – THUẬN AN – BÌNH DƯƠNG

Vị trí: B3.2.3-15-18

Cụ Ông TRƯƠNG MINH TỐNG

Năm sinh: 1935

An táng: 11 giờ 00 ngày 14/02/2018

Di quan: Q. TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Vị trí: I4.4-13-20

Cụ Ông HUỲNH YÊN

Năm sinh: 1938

An táng: 11 giờ 00 ngày 14/02/2018

Di quan: Q. TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Vị trí: B3.2.3-14-18

Cụ Ông NGUYỄN VĂN THẠNH

Năm sinh: 1939

An táng: 07 giờ 00 ngày 14/02/2018

Di quan: TP. THỦ DẦU MỘT – BÌNH DƯƠNG

Vị trí: F1.3-07-01

Cụ Ông TỐNG VĂN DƯƠNG

Năm sinh: 1931

An táng: 04 giờ 30 ngày 14/02/2018

Di quan: Q. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH

Vị trí: I3.1-08-16

Cụ Bà NGUYỄN THỊ THỎA

Năm sinh: 1922

An táng: 11 giờ 00 ngày 14/02/2018

Di quan: Q. TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Vị trí: K1.5-17-01 (KT 03)