Cụ Bà NGUYỄN THỊ THẢO

Năm sinh: 1925

An táng: 11 giờ 00 ngày 23/04/2018

Di quan: P. CHÁNH NGHĨA – TP. THỦ DẦU MỘT – BÌNH DƯƠNG

Vị trí: BMVNAH04-06-11

Ông TRẦN KIM HẢI

Năm sinh: 1982

An táng: 12 giờ 00 ngày 23/04/2018

Di quan: THUẬN AN – BÌNH DƯƠNG

Vị trí: B3.3.2-16-50

Bà NGUYỄN THỊ XUÂN

Năm sinh:

Cải táng: 09 giờ 00 ngày 23/04/2018

Di quan: BÌNH DƯƠNG

Vị trí: B3.1.3-01-20

Ông NGUYỄN VĂN DÍNH

Năm sinh:

Cải táng: 09 giờ 00 ngày 23/04/2018

Di quan: BÌNH DƯƠNG

Vị trí: B3.1.3-01-20

Ông NGUYỄN VĂN LEM

Năm sinh:

Cải táng: 09 giờ 00 ngày 23/04/2018

Di quan: BÌNH DƯƠNG

Vị trí: B3.1.3-01-20

Cụ Bà PHAN THỊ Ư

Năm sinh: 1929

Cải táng: 09 giờ 00 ngày 23/04/2018

Di quan: BÌNH DƯƠNG

Vị trí: B3.1.3-01-20

Bà LÊ THỊ KHANH

Năm sinh: 1942

An táng: 08 giờ 00 ngày 22/04/2018

Di quan: TP. THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG

Vị trí: B1.4.3-07-48

Ông LÊ HUY NGA

Năm sinh: 1947

Cải táng: 14 giờ 00 ngày 22/04/2018

Di quan: TP. THỦ DẦU MỘT – BÌNH DƯƠNG

Vị trí: B3.1.3-13-01

Cụ Bà BÙI THỊ HƯƠNG

Năm sinh: 1928

Cải táng: 08 giờ 00 ngày 22/04/2018

Di quan: BÌNH HƯNG HÒA TP. HỒ CHÍ MINH

Vị trí: K2.2-02-01,02,03 (KT 02)

Ông DƯƠNG KIM OANH

Năm sinh: 1963

An táng: 09 giờ 30 ngày 21/04/2018

Di quan: XÃ TÂN HƯNG – BÀU BÀNG

Vị trí: B3.2.3-03-38