Lĩnh vực hoạt động

Được thành lập từ năm 2006, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Cphaco) là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hoa viên nghĩa trang tại Việt Nam. Công viên nghĩa trang Bình Dương là một trong những nghĩa trang đẹp nhất Việt Nam, với kinh nghiêm 10 năm….

xem thêm »