Lễ tang – Những điều cần biết dành cho người Việt (Phần 5)

Lễ tang trùng những lễ khác trong gia đình

  • Người đang thọ tang, ngày tết phải làm sao?

Ngày Tết là ngày hanh thông của cả một năm, có ý nghĩa rất thiêng liêng. Vì vậy theo tục lệ thì người có tang phải cất khăn tang trong ba ngày Tết và kiêng không đi chúc tết. Ngược lại bà con xóm giềng cần đến chúc Tết và an ủi gia đình có tang.

  • Có người chết vào ngày Tết thì sao?

Trong trường hợp nầy, gia đình có thể định liệu được thì nên chôn cất cho kịp trong ngày 30, không nên để sang mồng một, năm mới.

Trường hợp chết đúng ngày mùng một Tết thì không nên phát tang vội mà nên để sáng mùng hai sẽ làm lễ phát tang.

  • Lễ cưới chạy tang là sao?

Theo lễ nghi thì khi còn tang trên đầu, nhứt là đại tang thì tránh tổ chức hay tham dự mọi cuộc vui.

Nếu gia đình đã chuẩn bị làm lễ cưới thình lình có người chết thì nên để người chết nằm tạm trên giường, đắp chăn chiếu lại, chưa nhập quan, hoặc gia đình có thể tự làm thủ tục khâm liệm, nhập quan nhưng chưa làm lễ thành phục.

Theo nghi lễ, nếu chưa thành phục thì trong nhà chưa có tang nên không ai được khóc. Hàng xóm tuy có biết nhưng gia đình chưa phát tang thì không nên đến viếng, trừ thân nhân ruột thịt và những người lân cận tối lửa tắt đèn có nhau, coi như người nhà.

Ngay khi đó, cả hai gia đình chuẩn bị gấp đám cưới và cũng làm đủ lễ đưa dâu, đón dâu, làm lễ gia tiên… nhưng lễ vật rất đơn sơ, giản lược,thâu  hẹp trong phạm vi gia đình và một vài thân nhân. Khách đã mời rồi nên xin hồi. Công việc cưới, gả xong xuôi mới bắt đầu phát tang. Cô dâu chú rể giờ đây đã trở thành thành viên của gia đình nên phải chịu tang chế như mọi con cháu khác.

Để xem thông tin về dịch vụ mai táng trọn gói, vui lòng xem thêm tại đây.

Lễ tang – Những điều cần biết dành cho người Việt (Phần 5)

Nhà mồ song thân B2

Lễ tang – Những điều cần biết dành cho người Việt (Phần 5)

Khu mộ gia tộc

Lễ tang – Những điều cần biết dành cho người Việt (Phần 5)