Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương tổ chức đại lễ cầu siêu tiết Thanh Minh 2017

CHỦ NHẬT, NGÀY 02/4/2017

 (Nhằm ngày 06 tháng 3 năm Đinh Dậu)

HOA VIÊN NGHĨA TRANG BÌNH DƯƠNG

 

TỔ CHỨC ĐẠI LỄ

CẦU SIÊU CHẨN TẾ TIẾT THANH MINH

Chương trình lễ do Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo

Việt Nam Tỉnh Bình Dương thực hiện.

Liên hệ :

– Anh Khánh: 0918 597 337

– Anh Tuấn: 0918 086 067

– Hotline: 0126 999 0126

– Web site : www.cphaco.vn

                                                                         BAN TỔ CHỨC

Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương tổ chức đại lễ cầu siêu tiết Thanh Minh 2017

Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương tổ chức đại lễ cầu siêu tiết Thanh Minh 2017

Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương tổ chức đại lễ cầu siêu tiết Thanh Minh 2017

Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương tổ chức đại lễ cầu siêu tiết Thanh Minh 2017

Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương tổ chức đại lễ cầu siêu tiết Thanh Minh 2017