Qui hoạch mở rộng khu Gia tộc quanh đài Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

Tiết Thanh Minh năm Bính Thân 2016, Hoa viên Nghĩa trang đã bố trí tiếp tục mở rộng khu Gia tộc ( Khu E ) quanh đài Quan âm thiên thủ thiên nhãn với rất nhiều điểm nhấn như: Hệ thống đường nội bộ, mảng cây xanh bóng mát, diện tích khuôn viên đa dạng, …

Qui hoạch mở rộng khu Gia tộc quanh đài Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

Theo LHTĐ 08/2016