Lễ cầu siêu tại chánh điện Linh Hoa Tuệ Đàn

Như đã thông báo và gửi thư mời rộng rãi đến tất cả các gia đình có thân nhân an táng, cải táng, hỏa táng trong tháng 05/2015 tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương.Hôm nay, 31/05/2015 nhằm ngày 14/4 AL, tại chánh điện núi trung tâm Linh Hoa Tuệ Đàn – Hoa Viên Nghĩa trang Bình Dương tổ chức lễ cầu siêu cho các hương linh. Đến dự có đông đủ đại diện gia đình là thân nhân của các hương linh, các vị khách quí, phật tử và bà con cô bác quan tâm.Cũng theo BTC lễ cầu siêu được tổ chức lần thứ 2 này là lễ hội được tổ chức định kỳ hàng tháng, bên cạnh những nghi thức tâm linh với ý nghĩa cầu siêu độ cho hương linh của những người đã khuất được vãng sinh lạc quốc và đồng nguyện cầu cho quốc thái dân an, đất nước yên vui, nhà nhà thịnh vượng.Để biết thêm thông tin chi tiết về lễ cầu siêu được tổ chức hàng tháng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương xin liên hệ :

PHÒNG KINH DOANH : 06503 897 425
BAN QUẢN TRANG: 06503 543 444
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG: 0126 999 0126

Sau đây chuỗi hình ảnh của buổi lễ và danh sách các hương linh :

Lễ cầu siêu tại chánh điện Linh Hoa Tuệ Đàn
Chư tôn đức cùng gia đình các hương linh thắp hương chuẩn bị hành lễ
Lễ cầu siêu tại chánh điện Linh Hoa Tuệ Đàn
Quí bà con cô bác làm công đức cho quĩ từ thiện Hoa viên nghĩa trang
Lễ cầu siêu tại chánh điện Linh Hoa Tuệ Đàn
Niêm hương cầu nguyện khai lễ

Lễ cầu siêu tại chánh điện Linh Hoa Tuệ Đàn

Lễ cầu siêu tại chánh điện Linh Hoa Tuệ Đàn

Lễ cầu siêu tại chánh điện Linh Hoa Tuệ Đàn
Cầu nguyện cho hương linh của người thân được siêu thoát

Lễ cầu siêu tại chánh điện Linh Hoa Tuệ Đàn
Lễ cầu siêu tại chánh điện Linh Hoa Tuệ Đàn

Lễ cầu siêu tại chánh điện Linh Hoa Tuệ Đàn
Linh hoa tuệ đàn từ nhìn từ chánh điện núi trung tâm
Lễ cầu siêu tại chánh điện Linh Hoa Tuệ Đàn
Đại hồng chung bên ngoài chánh điện núi trung tâm Linh Hoa Tuệ Đàn

Lễ cầu siêu tại chánh điện Linh Hoa Tuệ Đàn
Lễ cầu siêu tại chánh điện Linh Hoa Tuệ Đàn