Category

Cộng đồng

Cộng đồng

Khi người chết…làm từ thiện

Hiện nay trên khắp cả nước, rộ lên phong trào người người làm việc thiện, nhiều tổ chức như Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ và cá nhân, chùa chiền làm việc thiện, ở Bình Dương có Công ty ĐTXD Chánh Phú Hòa…
usercphaco
10/07/2019

Gọi điện

FB Messenger

Chat Zalo

Scroll Up