Cách đây 94 năm, ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc.

Nhân dịp đặc biệt này Hoa Viên nghĩa trang Bình Dương đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm báo chí Cách mạng Việt Nam tại Linh Hoa Tuệ Đàn, nhằm tri ân những đóng góp của các cộng tác viên, biên tập viên đã góp phần tạo nên “Tạp chí Linh Hoa Tuệ Đàn”, cũng như tất cả các cán bộ báo chí trên toàn quốc.

Một số hình ảnh buổi họp mặt:

Leave a Reply