[Thông báo] Tổ chức đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
?? Nhằm giáo dục về ý nghĩa của Ngày Giỗ tổ Hùng Vương; truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân – những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giữ gìn, dựng xây và phát triển đất nước.
 
?? Đồng thời giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa và những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
?? Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa sẽ tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại công trình Văn hóa Tâm linh Hồn Việt, tọa lạc lại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương vào ngày 04/04/2020.

Leave a Reply