Tại Hoa Viên nghĩa trang Bình Dương có rất nhiều công trình tâm linh được xây dựng quy mô và kì công, mỗi công trình đều mang ứng dụng và ý nghĩa riêng đồi Suy Tư là một trong số đó. Đồi Suy Tư nhấp nhô, uốn lượn, những rừng thông, tha la, lộc vừng,… xanh mát tiêu biểu cho vùng miền Đông Nam Bộ. Trên đỉnh đồi, Địa Tạng Vương Bồ Tát cao 5,4m ngự trị đôi mắt dường như nhìn thấu được phàm trần thấu đến cả địa ty.

Địa tạng vương bồ tát trên đỉnh Đồi Suy Tư

Ngài là một trong tứ đại Bồ Tát bao gồm Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài dùng pháp lực và lòng từ bi của mình để phổ độ chúng sinh, cứu độ những người sa vào địa ngục. Người ta thường nói rằng Địa Tạng Vương xuất thế nhằm cứu giúp phàm trần, với mong muốn giúp mọi người đều được lên cõi Vĩnh Hằng.

Tiền kiếp của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Trước kia rất lâu rồi, Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn còn là một cô gái Bà La Môn bình thường, mẹ cô là Diệt Đế Lợi thường có hành vi đánh sư chửi đạo, tu tập tà ma ngoại đạo. Sau khi chết, bà bị đọa xuống địa ngục để chịu đau khổ. Cô thương xót mẹ, vô cùng đau buồn, bèn bán hết gia sản, đem hết tiền bán được cúng dường Phật, Bồ Tát, một lòng niệm Phật. Tất cả công đức vô tích được đều hồi hướng cho mẹ cô, gieo trồng nhân thiện, đã đắc được quả thiện, mẹ cô nhờ vậy mà thoát khỏi địa ngục.

hình tượng địa tạng vương bồ tát

Xưa kia, rất xa xưa, một kiếp khác, Địa Tạng Vương Bồ Tát tên là Quang Mục Nữ, mẹ cô thích ăn trứng cá, phạm vào giới sát. Quang Mục Nữ thành kính cúng dường trước tượng Phật, khiến cho mẹ cô được sinh vào đạo người.

Trong những kiếp sống của mình, Địa Tạng Vương Bồ Tát đều là những người con hiếu thảo. Bởi vật Ngài phát nguyện sẽ cứu rỗi tất cả những người lầm đường lạc lối khỏi cuộc sống đầy đọa nơi chốn địa ngục.

Danh xưng Địa Tạng Vương Bồ Tát bắt nguồn từ đâu?

Địa Tạng Vương Bồ Tát hay Địa Tạng Bồ Tát được phiên âm từ tiếng Phạn, danh xưng này toát lên lòng từ bi và nguyện lực vững vàng của ngài trên con đường tu Phật. Ngài mong muốn độ hóa chúng sinh và đưa con người thoát khỏi bể khổ địa ngục. Địa là dày chắc, Tạng là đủ chứa, Địa Tạng là sâu dày, đủ chứa muôn vàn khổ đau của sinh linh.

Địa Tạng thập kinh luận cũng bàn về danh xưng của Ngài như sau: “An nhẫn bất động như đại địa, vắng lặng sâu kín giống như kho tàng nên gọi là Địa Tạng”. Địa Tạng là kho báu ẩn dấu dưới lòng đất và là nơi sinh trưởng vạn pháp và là hầm chứa vô biên không giới hạn để pháp nảy nở. Người luôn cố gắng mang tới cho đến cho con người sự may mắn, vui vẻ trong cuộc đời.

Truyền thuyết về Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là chân tâm vô lượng giống như kho báu vô biên về phật pháp, sẵn sàng trải rộng khắp chúng sinh đều được hưởng công đức tràn đấy. Ngài chính là đất đai rộng lớn, sâu xa, phổ độ cho mọi giới, mọi loại, không có phân biệt, cũng chẳng có định mức.

Địa Tạng Bồ Tát có hồng nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn cho đến khi Phật Di Lặc giáng thế. Ngài còn có nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng.Địa Tạng Bồ Tát được mô tả là một tỳ kheo với vầng hào quang, một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay kia cầm ngọc Như Ý tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm.

Sức mạnh Địa Tạng Vương Bồ Tát

Được tôn xưng là một trong tứ đại Bồ Tát với pháp lực vô biên, từ bi vô hạn. Ngài có khả năng phổ độ và cứu vớt chúng sinh. Sự tích nổi bật về ngài chính là lời nguyện cứu độ chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn và trước khi Di Lặc Bồ Tát hạ sinh.

Ngài là người có nhân duyên sâu nặng với chúng sinh, gánh trọng trách giáo chủ toàn cõi. Điều này đã chứng tỏ sức mạnh và đức độ của Ngài. Đại Tạng Vương Bồ Tát có lòng cảm hóa chúng sinh, từ bi cùng với phẩm chất đạo hạnh tu hành ít ai bì kịp ở cõi trần. Chỉ khi hội tụ các yếu tố này, mới có thể đứng ra thuyết giảng Phật pháp, dẫn dắt chúng sinh đến cõi Phật.

Tấm lòng và trí tuệ của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Khi làm chủ cõi U Minh, Ngài dùng tấm lòng và trí tuệ của mình để cảm hóa chúng sinh, sinh hướng tới sự an nhiên bất động như đại địa tĩnh lặng và sâu kín như tàng chứa bí mật. Chúng sinh đều mang lòng cảm kích cực kỳ to lớn đối với vị Bồ Tát này.

Ngài luôn mang tâm nguyện muốn cứu giúp chúng sinh đang chìm đắm trong u mê tối tăm, lầm đường lạc lối đến với cõi Niết Bàn. Với tinh thần không quản ngại gian khó, không chuyển đổi tâm ý, không xa rời hạnh nguyện ban đầu. Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện như tia sáng nhắm cứu giúp chúng sinh khỏi bể khổ vô biên. Ngài là hiện thân bảo vệ trẻ em bị ngược đãi bạo hành trong cuộc sống, an ủi che chở linh hồn trẻ thơ bất hạnh yểu mạng.

Với tấm lòng từ bi vô biên như thế nên ngài luôn được tôn kính từ đời này sang đời khác trong văn hóa tâm linh, hình tượng ngài luôn được thỉnh một cách tôn nghiêm nhất. Ngay cả ở Hoa Viên nghĩa trang Bình Dương hình tượng ngài cũng luôn được bố trí với sự tôn kính tuyệt đối, nên khi tham quan nơi đây chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cao lớn tuyệt đẹp được bố trí khéo léo trong Hoa Viên, để ngài có thể dẫn dắt người đã khuất phổ độ chúng sinh.

Q.D

Leave a Reply