Qui hoạch chi tiết Khu B – Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát ( mới )

By June 21, 2016 Tin tức

Qui hoạch hoàn chỉnh hạ tầng kỷ thuật

Diện tích qui hoạch phù hợp với nhu cầu khách hàng

Khu qui hoạch nằm ngay trên trục đại lộ vĩnh hằng.

Sơ đồ qui họach

Please follow and like us:

Gọi điện

FB Messenger

Chat Zalo

Scroll Up