Quyền lợi của thân nhân người mất khi đang hưởng chế độ hưu trí là gì? Thủ tục đăng ký hưởng chế độ mai táng phí, tử tuất được quy định như thế nào? Luật sư của Công ty luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một số vướng mắc cụ thể:

1. Cách tính tiền mai táng phí khi người hưởng lương hưu chết?


Thưa luật sư, xin hỏi: Bố tôi đang hưởng lương hưu nay bố tôi chết thì xin hỏi được hưởng tiền mai táng phí bao nhiêu? Cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Căn cứ Điều 66 Luật bảo hiễm xã hội năm 2014 quy định về trợ cấp mai táng như sau:

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

3. Người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 Điều này.”

Bên cạnh đó, Điều 13 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định chế độ tử tuất đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp tuất hằng tháng:

1. Người đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 mà chết từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người đang hưởng lương hưu chết, đồng thời thân nhân được nhận trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần theo quy định tại Mục 5 Chương III của Luật bảo hiểm xã hội và quy định tại Mục 3 Chương II của Nghị định này.”

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức cơ sở từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 là 1.390.000 đồng, do đó, mức trợ cấp mai táng của bố bạn là: 1.390.000 x 10 = 13.900.000 đồng.

2. Hỏi về vấn đề chế độ mai táng phí và tiền lương hưu?


Câu hỏi 1: Thưa luật sư, xin hỏi: Bố tôi năm nay 91 tuổi, là cán bộ hưu trí 41 năm, mới qua đời được nửa tháng. Cho tôi hỏi là sau khi bố tôi mất thì bố tôi có được hưởng về chế độ mai táng phí và tiền lương hưu nữa không. Làm ơn hãy giải thích rõ ràng để tôi có thể hiểu cụ thể? Cảm ơn!

– Fd Ee –

Theo thông tin bạn đưa ra thì Bố bạn đang thuộc đối tượng hưởng lương hưu nhưng tính tới thời điểm bố mất thì sẽ không còn được hưởng lương hưu trí nữa mà thay vào đó sẽ hưởng chế độ tử tuất. Cụ thể:

+ Đối với trợ cấp mai táng: Theo quy định khi bố bạn mất thì sẽ được mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà bố bạn mất.

Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

3. Người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 Điều này.

+Trợ cấp tuất hàng tháng:

Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

Như vậy, theo quy định trên do bố bạn đang hưởng hưu trí mà mất nên thuộc đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng háng và thân nhân trong gia đình là những người được nhận chế độ này. Riêng đối với mẹ bạn, việc đang hưởng lương hưu không ảnh hưởng tới nhận trợ cấp hàng tháng nhưng luật đã quy định vợ (mẹ bạn) muốn nhận trợ cấp này thì phải không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở. Do đó, đối chiếu với trường hợp nếu mẹ bạn có mức lương hưu hàng tháng cao hơn mức lương cơ sở sẽ không thuộc đối tượng được nhận tuất hàng tháng từ bố bạn.

Đồng thời, do bạn cũng không cung cấp đầy đủ thông tin về các thành viên trong gia đình. Nên bạn sẽ phải tự đối chiếu các quy định tại khoản 2 Điều 67 trên vào gia đình xem có thành viên nào thuộc đối tượng thân nhân được nhận tuất hàng tháng hay không. Trường hợp, không có thân nhân nào đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng thì sẽ được nhận trợ cấp tuất một lần với mức trợ cấp như sau:

Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Kể từ thời điểm, bố bạn mất thì tháng liên kề sau đó trở đi sẽ không còn hưởng lương hưu nữa. Cụ thể, bắt đầu sang tháng sau (sau tháng bố bạn mất)về sau thì gia đình bạn sẽ nhận là chế độ tử tuất.

————-

Câu hỏi thứ 2 – Lao động nữ về hưu năm nào có lợi hơn?

Chào Luật sư ạ. Cháu muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp về Bảo hiểm xã hội. Cụ thể là về vấn đề tiền lương hưu trí. Mẹ cháu là giáo viên mầm non. Đến tháng 5 năm 2018 thì mẹ cháu nghỉ hưu nhưng tính đến thời điểm đó mới đóng được 23 năm 5 tháng bảo hiểm, chưa đủ đển hưởng 75%. Cháu đọc những văn bản mới về luật bảo hiểm xã hội thì thấy nếu người lao động nghỉ hưu trước ngày 1/1/2018 thì cách tính vẫn giữ như cũ, còn nếu nghỉ sau 1/1/2018 thì sẽ tính theo cách mới. cháu nhờ Luật sư tư vấn giúp cháu xem mẹ cháu nên nghỉ trước hay sau 1/1/2018 thì sẽ có lợi hơn ạ. Mong Luật sư giải đáp sớm giúp cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự sau đây:

>>Về hưu năm 2017, NLĐ nữ được tính lương hưu như sau:

+ 15 năm đóng BHXH = 45%

+ mỗi năm đóng tiếp cộng thêm 3%

Về hưu năm 2018, NLĐ nữ được tính lương hưu như sau:

+ 15 năm đóng BHXH =45%

+ mỗi năm tiếp theo cộng thêm 2%

Vì anh/chị không đề cập tới độ tuổi của người mẹ nên chúng tôi không thể tính cụ thể trường hợp này. Anh/chị tham khảo quy định trên để tính mức hưởng hưu người mẹ.

Trân trọng!

3. Tư vấn về chi phí mai táng với bệnh binh?


Kính chào Công ty luật Minh Khuê, tôi có một câu hỏi như sau: Bố tôi sinh năm 1953 là bệnh binh 2/3 mất sức 61% trở lên. Vào đầu năm nay vì gặp phải tai nạn không may nên bố tôi đã qua đời. Hiện nay, gia đình tôi đang làm giấy tờ để nhận tiền mai táng cho ông và tiền trợ cấp cho mẹ tôi. Nhưng có một vướng mắc là lúc còn sống ở quê thì bố tôi khai trong giấy tờ là mẹ tôi sinh năm 1958 nhưng ở Sở LĐTB&XH tỉnh bố tôi lại khai mẹ tôi sinh năm 1955, năm sinh của mẹ tôi không khớp trên giấy tờ nên sở LĐTB&XH tỉnh nên không thể giải quyết được tiền mai táng của bố tôi và trợ cấp cho mẹ. Cho tôi hỏi trong tình huống này chúng tôi phải làm như thế nào để lấy được tiền trợ cấp?

Xin chân thành cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân thì trước tiên bạn cần làm hồ sơ để được hưởng chế độ bệnh binh bao gồm các giấy tờ sau:

“Điều 24. Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ

1. Giấy chứng nhận bệnh tật (Mẫu BB1).

2. Biên bản giám định bệnh tật (Mẫu BB2).

3. Quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp, phụ cấp (Mẫu BB3).”

Sau khi hoàn thành hồ sơ thì nộp đơn đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được hưởng chế độ bệnh binh theo quy định.

Như vậy, nếu trong giấy tờ trước kia Bố bạn khai sai tên ngày sinh của mẹ bạn thì gia đình bạn có thể làm lại các giầy tờ theo thủ tục trên để được hưởng tiền trợ cấp.

4. Có được hưởng trợ cấp mai táng khi đang hưởng tuất tháng?

Thưa luật sư, xin hỏi: Mẹ tôi trước khi chết đang được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của bố tôi. Nay mẹ tôi đã chết, xin hỏi tôi có được hưởng tiền mai táng phí không? Cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trợ cấp mai táng:

“1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.”

Căn cứ vào quy định này, và thông tin khách hàng trường hợp của khách hàng không thuộc một trong các trường hợp để hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

5. Mức trợ cấp mai táng phí đối với người có công với cách mạng?

Thưa luật sư, mẹ tôi là đối tượng hưởng lương phụ cấp tại UBND mỗi tháng bà nhận được số tiền phụ cấp là 1.300.000 đồng, bà còn có thẻ BHYT người có công. Nay bà đã chết, nhờ luật sư tư vấn giúp xem mẹ tôi có được hưởng chế độ mai táng phí và các chế độ khác không?
Rất chân thành cảm ơn Luật sư. Rất mong nhận được hồi âm của luật sư.

6. Điều kiện hưởng trợ cấp mai táng?

Thưa Luật sư, anh trai tôi làm cho công ty tư nhân và tham gia bảo hiểm xã hội được tròn 01 năm. Do sức khỏe yếu anh tôi xin nghỉ làm ở công ty và về quê thì qua đời. Trong sổ hộ khẩu chỉ còn anh trai và mẹ tôi. Vậy mẹ tôi có được hưởng trợ cấp mai táng không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Trường hợp của anh bạn sẽ được hưởng chế độ tử tuất như sau :

“Điều 66. Trợ cấp mai táng (Luật bảo hiểm xã hội năm 2014)

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

3. Người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, anh trai bạn đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, anh trai bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được tròn một năm, do vậy, thân nhân của anh trai bạn sẽ được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở, theo quy định tại Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức cơ sở từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 là 1.390.000 đồng.

Ngoài tiền trợ cấp mai táng, thân nhân của anh trai bạn sẽ được hưởng tiền trợ cấp tuất một lần với mức hưởng được quy định tại Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.”

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng.

Nguồn: luật Minh Khuê


Xem thêm:

 1. Dịch vụ mai táng trọn gói tại Cphaco
 2. Đất mai táng tại Hoa viên Chánh Phú Hòa có gì đặc biệt?
 3. Vì sao nên sử dụng dịch vụ mai táng hoa viên Bình Dương
 4. Mai táng là gì?
 5. Các hình thức mai táng ở Việt Nam
 6. Các hình thức mai táng trên thế giới
 7. Tập quán phong tục mai táng của người Việt
 8. Nghi thức mai táng của đạo Công Giáo
 9. Nghi thức mai táng của Phật giáo ở Việt Nam
 10. Những ưu điểm khi sử dụng dịch vụ mai táng
 11. Điểm danh dịch vụ mai táng tại các nghĩa trang lớn

Leave a Reply