Category

Cộng đồng

Cộng đồng

Tiêu chí văn hóa của người cao tuổi

Người xưa cho rằng “Nơi triều đình chức to làm trọng, miền hương đảng tuổi lớn làm cao” không chỉ đơn thuần nói về sự đối xử lễ đạo trong làng xóm, thân tộc mà còn bao hàm cả ý nghĩa tôn trọng những người…
usercphaco
12/09/2019

Gọi điện

FB Messenger

Chat Zalo

Scroll Up